Aktualności

Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie

Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” które odbędzie się 14 listopada 2014 roku w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II  28A

Celem projektu „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” jest promocja zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz podniesienie jakości dialogu społecznego dla wspierania sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim dialog z otoczeniem. Przedsiębiorstwo nigdy nie działa w próżni lecz na różne sposoby jest powiązane z grupami interesariuszy, które mają zasadniczy wpływ na realizację przez firmę jej celów biznesowych.  Wypracowanie z nimi pozytywnych relacji to jeden z kluczy do sukcesu. Nie ma wątpliwości, że dialog z poszczególnymi grupami może nie być łatwy, aczkolwiek na pewno przynosi korzyści i pozwala dostosować przedsiębiorstwu działania do realnych problemów i potrzeb.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych oraz związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i mieszkańców województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.2beCSR.eu

 

Biuro projektu: Region Gdański NSZZ „Solidarność”

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

tel. 58 308 42 45, fax 58 308 44 18

e-mail: d.wasielewski@solidarnosc.gda.pl

 

Projekt otrzymał donansowanie z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, w ramach Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij