Aktualności

Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

W programie spotkania m.in.
- źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

- Fundusze pożyczkowe - pożyczki dla małych firm, Inicjatywa JEREMIE,

 - omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,

- działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach, Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Kaszubskim Funduszem Pożyczkowym oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Kartuzach zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2015 r. (wtorek) w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna, parter).


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza rezerwacja miejsca pod numerem tel. 58 572 94 54 lub e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 23 lutego 2015 r. w formie elektronicznej na ww. adres mailowy (wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu). Formularz i program znajduje się na stronie: www.dpr.pomorskie.eu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników – 50 osób.

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA


Program spotkania


11:00 – 11:10       Powitanie

11.10 – 11-30       Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

11.30 – 13.15        Możliwości wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej:

                                   - Dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020

                                   - Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla przedsiębiorstw

                                   - Oferta Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości         

 

13.15 – 13:30        Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
                                z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach

13.30                    Indywidualne konsultacjei zakończenie spotkania

 

 


 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij