Aktualności

Stażyści dla pracodawców

„SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…”

 

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” będąc partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje projekt „SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

                                                                                                                              

                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     

                               83- 300 Kartuzy ul. Hallera 1, tel/fax 58 681 26 31,                          

         Biuro Projektu: 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 10a, tel/fax 58 681 30 78      

Spółdzielnia Socjalna „Pasja"

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28a, tel 690-694-103

 

„SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…”

 

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” będąc partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje projekt „SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt "Szukam...Znajduję...Pracuję..." skierowany jest do 312 klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej. Dla części uczestników przewidziano sfinansowanie stażu zawodowego, prowadzącego do zdobycia przygotowania i uzyskania zatrudnienia.

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” zaprasza pracodawców chętnych do współpracy w zakresie przyjęcia uczestników projektu na staż zawodowy finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, warunków współpracy oraz wnioski dostępne będą w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Pasja” w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28 A, pod nr telefonu 791 431 655 lub na stronie internetowej www.spoldzielniapasja.pl lub www.inkubatorkartuzy.com.pl

Galeria (zobacz również)

 
 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij