Aktualności

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY. KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU

Kształcenie zawodowe przyszłością powiatu kartuskiego

Kształcenie zawodowe przyszłością powiatu kartuskiego

We wtorek, 7 czerwca 2016 r., w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyło się spotkanie lokalnych i trójmiejskich przedsiębiorców, podczas którego podpisana została deklaracja współpracy z powiatem kartuskim w zakresie kształcenia zawodowego.

Inkubator w Kartuzach - 8.06.2016
 
Kursy dla Pracowników Biurowych

Kursy dla Pracowników Biurowych

Uwaga! 
Ogłaszamy otwarcie naboru na przeprowadzenie następujących kursów:

- Kurs komputerowy z wykorzystaniem programu Excell - 30 godz. koszt: 250 zł,

- kurs podstaw księgowości - 80 godz. koszt: 500 zł,

- kurs kadr i płac - 80 godz. koszt: 600 zł;

 

Inkubator w Kartuzach - 9.06.2016
 

Wspieraj uczciwą konkurencję. Dołącz do akcji „Popieram loterię”

Wspieraj uczciwą konkurencję. Dołącz do akcji „Popieram loterię”

 

 

Ministerstwo Finansów zainicjowało akcję pod nazwą „Popieram loterię”. Jej celem jest zaproszenie przedsiębiorców i instytucji do wsparcia i budowania uczciwej konkurencji.

 

Każdy podmiot, który zadeklaruje poparcie dla idei przyświecających loterii może dołączyć do akcji. Wystarczy pobrać materiały Narodowej Loterii Paragonowej ze strony internetowej i wykorzystać je w swojej placówce. Szczegóły akcji dostępne są na stronie: https://loteriaparagonowa.gov.pl/ekstra/popieraja-nas

 

Narodowa Loteria Paragonowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem i szybko zdobyła wielką popularność wśród Polaków, o czym świadczą miliony zarejestrowanych paragonów. Loteria to przede wszystkim akcja edukacyjna, która ma kształtować obywatelskie postawy i wspierać silne podstawy polskiej gospodarki.

Inkubator w Kartuzach - 10.07.2016
 
Szkolenia z zakresu pisania wniosków o dotacje

Szkolenia z zakresu pisania wniosków o dotacje

W dniach 18 - 19 sierpnia 2016 r., w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbędą się indywidualne konsultacje, podczas których udzielane będą informacje, dotyczące sposobu pisania wniosków o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

- 18 sierpnia - wnioski na otwarcie działalności gospodarczej (nabór 1 - 3 września 2016 r.)

- 19 sierpnia - wnioski na doposażenie miejsca pracy (nabór 12 września 2016 r.)

 

Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane będą pod adresem  e - mail: [email protected] oraz pod nr tel.  600 - 155 - 378 

Inkubator w Kartuzach - 8.08.2016
 
Poznaj swój biznes. Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych

Poznaj swój biznes. Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych

Podziel się pomysłem, wygraj udział w warsztatach o wartości 800 złotych!

 • Poznaj narzędzia z których korzysta Apple, Google i Facebook
 • Dowiedz się jak opisać i sprzedać swój biznes
 • Dla przedsiębiorców, managerów, osób planujących założyć własną firmę
Inkubator w Kartuzach - 4.11.2015
 
Konsultacje

Konsultacje

Dnia 23 lutego, od godziny 15:00, w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, mieszczącym się przy ul. Mściwoja II 28 A, odbędą się bezpłatne konsultacje, dotyczące otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz sposobu wyboru odpowiedniej formy prawnej i podatkowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie!  

Inkubator w Kartuzach - 21.02.2016
 
Z dniem 22 stycznia 2016 r wznawiamy nabór wniosków w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”

Z dniem 22 stycznia 2016 r wznawiamy nabór wniosków w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”

 1. Podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (ok. 77,9 tys.), oprocentowanie ok. 0,4375% w skali roku- dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
 • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  - niepublicznych szkół,
  - niepublicznych przedszkoli,
  - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 1. Utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ok. 23,5 tys.), oprocentowanie ok. 0,4375% w skali roku - dla:

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na te pożyczki. 

Inkubator w Kartuzach - 21.01.2016
 
Dni Ekonomii Społecznej w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach

Dni Ekonomii Społecznej w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach

Dwa dni poświęcone tematyce ekonomii społecznej! 

Wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej Spółdzielnia Socjalna "Pasja" serdecznie zaprasza na Dni Ekonomii Społecznej, które odbędą się 23-24 maja w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A (za budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach).

W programie wykłady dla wszystkich zainteresowanych, warsztaty z ekspertami dla 10 osób po wcześniejszej rejestracji, dyskusja na temat modelu ekonomii społecznej w powiecie Kartuskim i wiele innych.

Inkubator w Kartuzach - 16.05.2016
 

Informacja prasowa - rozwiązanie umowy na prowadzenie Inkubatora

W celu sprostowania pojawiających się nieścisłości w publikowanych informacjach dotyczących rozwiązania umowy na prowadzenie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, Operator oraz Starostwo Powiatowe w Kartuzach zamieszcza wspólną informację prasową.

Inkubator w Kartuzach - 29.10.2015
 

Stażyści dla pracodawców

„SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…”

 

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” będąc partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje projekt „SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Inkubator w Kartuzach - 17.05.2016
 

Cykl bezpłatnych seminariów skierowanych do MŚP, w tym startupów ,które chcą rozpocząć działalność eksportową lub są na jej początkowym etapie. Prowadzimy zapisy pod nr telefonu 600-155-378

 

 
 
 
1 2 3 4 5 ...8
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij