Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie

Głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) przy Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Uzyskacie Państwo informacje związane z Programem z którego wasz pomysł mogłyby dostać dofinansowanie. LPI w Wejherowie obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.

Rodzaje usług informacyjnych:

 • Konsultacja pisemna, telefoniczna lub  mailowa
 • Konsultacja osobista w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego
 • Indywidualna konsultacja u klienta (usługa kierowana do osób niepełnosprawnych)
 • Mobilne Punkty Informacyjne, spotkania informacyjne i szkolenia

Zakres usług informacyjnych:

 • Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa,
  a także – jako informacje uzupełniające - z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
 • Przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz

na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

 • Organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 • Informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • Dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjnych dla beneficjentów
  i potencjalnych beneficjentów.

Kontakt:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54

e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij