Aktualności

Szkolenie: Pozyskiwanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych - perspektywa finansowa 2014-2020

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu kartuskiego do wzię™cia udziału w bezpł‚atnych warsztatach pt: " Pozyskiwanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych - perspektywa finansowa 2014-2020 dla NGO".

Spotkanie odbędzie się™ 26.11.2014 r. od godz. 9:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A

Spotkanie poprowadzi Pan Adam Mikołajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Tematyka warsztatów:

· Ogólne uwarunkowania nowej perspektywy finansowej UE

· Zakres interwencji Funduszy Strukturalnych

· Układ programów nowej perspektywy finansowej w Polsce

· NGO jako beneficjenci funduszy strukturalnych (EFS, EFRR) oraz funduszy WPR i WPRyb.

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) – konstrukcja, założenia i zakres interwencji.

· RPO WP – finansowanie zadań statutowych NGO w kontekście wybranych działań

· Wskaźniki produktu i rezultatu RPO WP a zadania i projekty realizowane przez NGO

· RPO WP – rola NGO jako partnerów sektora publicznego i gospodarczego

· RPO WP a ekonomia społeczna

· RPO WP a lokalne grupy działania/lokalne grupy rybackie

· Finansowanie zadań NGO w kontekście innych programów: PO Wiedza, Edukacja Rozwój (POWER), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), PO Ryby

· Projekty NGO – rozliczanie przez produkty czy przez rezultaty?


Wypeł‚niony formularz prosimy przesł‚ać najpóźniej do dnia 24.11.2014 e-mailem na adres cop@fundacjaeds.pl

Formularz i harmonogram na stronie fundacji.

Udział w warsztatach jest bezpł‚atny.

Projekt pt: „Wzmocnienie III sektora w pow. kartuskim” współfinansowany jest ze środków Samorządu Powiatu Kartuskiego

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij