Nasze firmy Najlepsi są w Inkubatorze

Koneser

Koneser

ZESPÓŁ  RZECZOZNAWCÓW  TECHNIKI  SAMOCHODOWEJ  I  RUCHU  DROGOWEGO

„KONESER” s.c. Mirosław Owczarz & Marcin Witkiewicz

83 – 300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28A 

www.koneser.auto.pl         email:  [email protected]            501 395 436   

Technika samochodowa:
- identyfikacja pojazdów,
- określenie autentyczności numeru identyfikacyjnego pojazdu,
- ocena stanu technicznego podwozia, nadwozia, silnika i jego podzespołów, ogumienia i oświetlenia,
- opiniowanie pojazdów zabytkowych, unikatowych, kolekcjonerskich i kompleksowe opracowywanie dokumentacji w w/w zakresie.

Ruch drogowy, w tym rekonstrukcja zdarzeń drogowych:
- energochłonność i zasady odkształceń powypadkowych pojazdów,
- rekonstrukcja zdarzeń drogowych i zaistniałych uszkodzeń pojazdów,
- warunki dopuszczające pojazd do eksploatacji na drogach publicznych,
- sporządzanie opinii z zakresu ekspertyzy i rekonstrukcji wypadków drogowych dla potrzeb sądów, prokuratury i policji.

Wyceny wartości oraz koszty i jakość napraw pojazdów:
- określenie wartości rynkowej pojazdu,
- ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdów ,
- sporządzanie kosztorysów napraw w systemie AUDATEX, INFO-EKSPERT.

Ocena stanu technicznego
Ocena stanu technicznego, która obejmuje sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu na dzień przeprowadzenia badań, na podstawie oględzin pojazdu. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów.

Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu
Na podstawie oględzin pojazdu i analizy jego cech identyfikacyjnych w oparciu o dane producenta, rzeczoznawca dokonuje ustalenia lub weryfikacji parametrów technicznych pojazdu, niezbędnych do dokonania zapisów w dowodach rejestracyjnych lub książkach pojazdów.

Opinie takie są wykonywane na potrzeby  Wydziałów Komunikacji.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij